Psychoterapia
Gestalt

Najważniejszą siłą psychoterapii jest relacja, czyli spotkanie Ja - Ty, człowieka z człowiekiem w określonym czasie, miejscu, czyli Tu i Teraz.

U podstaw terapii Gestalt znajduje się holistyczne spojrzenie na człowieka. Oznacza to, że psychoterapeuta patrzy na Klienta jak na osobę, która posiada wymiar: racjonalny (myśli, tworzy), emocjonalny (przeżywa i czuje), fizyczny (oddycha, porusza się i odczuwa w ciele), jak i duchowy (na miejsce i znaczenie w świecie). Istotą psychoterapii Gestalt jest więc poszerzanie świadomości i integracji człowieka jako całości.

Podejście Gestalt implikuje określony sposób pracy terapeutycznej w czasie sesji. Psychoterapia Gestalt to nie tylko rozmowa, lecz również proponowane doświadczenia, w których Klient może doświadcza dla siebie czegoś nowego, głębiej kontaktować się ze swoimi emocjami, oraz lepiej rozumieć siebie.

Dowiedz się więcej

OFERTA

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna krótkoterminowa - trwa od 3 do 6 miesięcy. Jest skoncentrowana na pracy nad konkretnym problemem.

Psychoterapia indywidualna długoterminowa - Jest to forma głębokiej pracy nad sobą. Zajmuje się różnymi aspektami życia. Pozwala na przepracowanie swoich trudności w relacjach, konfliktów wewnętrznych, daje inne spojrzenie na swoje życie.
Psychoterapia indywidualna polega na systematycznych, cotygodniowych spotkaniach klienta i terapeuty. Spotkanie trwa 50 min. i jest o stałej porze. Czas trwania terapii zależy od indywidualnych potrzeb klienta.


Konsultacja psychoterapeutyczna
Konsultacja psychoterapeutyczna to forma pomocy polegająca na zidentyfikowaniu problemu, jak również na szukaniu jego rozwiązań, uwzględniając sytuację oraz możliwości klienta. W czasie konsultacji klient może omówić swój problem z psychoterapeutą oraz zastanowić się czy chce korzystać z psychoterapii, jako dalszej formy pomocy. Czas trwania od jednej do trzech sesji.

Koszt spotkania:

 1. Psychoterapia indywidualna - 160zł / 50min
 2. Konsultacja psychoterapeutyczna - 160zł / 50min
 3. Psychoterapia małżeńska / par - 240zł / 75min


Psychoterapia indywidualna skierowana jest do osób:

 • Pragnących poprawić swoje relacje w pracy, w rodzinie, z partnerem,
 • Doświadczających nadmiernego stresu, napięcia, wypalania zawodowego,
 • Przeżywających kryzysy życiowe, trudności emocjonalne, załamania
 • Doświadczających problemów w związkach, małżeństwie, rodzinie
 • Odczuwających różne dolegliwości bez wyraźnej przyczyny medycznej: bóle, kłopoty ze snem, problemy z objadaniem się lub nie jedzeniem)
 • Czujących brak sensu życia, permanentne zmęczenie, cierpiących na depresje
 • Poszukujących wsparcia w okresach żałoby, utraty zdrowia, rozwodu, rozstania czy innych trudnych zmian życiowych.
 • Mających problemy w podejmowaniu decyzji, trudności w kontroli swojego zachowania
 • Znajdujących się w krytycznej sytuacji
 • Doświadczających problemów w akceptacji siebie i niskiego poczucia wartości